HáziPatika.com

Szentágothai János 100

Tanítványai, pályatársai, követői idézték fel Szentágothai János életét és munkásságát azon a konferencián, amelyet az iskolateremtő tudós születésének századik évfordulóján rendeztek a Magyar Tudományos Akadémián. Hámori József akadémikus, az egykori pécsi tanítvány és kolléga "iskolateremtő géniusznak" nevezte mesterét. Felidézve Szentágothai pályafutását, elmondta, hogy már karrierje elején tett módszertani felfedezésével új irányba terelte az idegpályák kutatását, és ezzel világhírre tett szert, de foglalkozott a helyzetérzékelő rendszerrel, a látórendszerrel, a gerincvelői idegpályák áttevődésével. Többször felterjesztették Nobel-díjra, de a tudományos "mindenevőség" meggátolta abban, hogy megkapja a legmagasabb tudományos elismerést.

Halász Béla akadémikus szintén az iskolateremtő tudós szakmai és emberi nagyságáról beszélt. Szentágothai János vonzotta az "érdeklődő elméket", nagy kutatói szabadságot biztosítva munkatársainak. Tanítványai ma az egész világon megtalálhatók.

Szél Ágoston neurobiológus professzor, a Semmelweis Egyetem rektora azt emelte ki, hogy Szentágothai János a tudományos kommunikáció úttörője volt. Nem zárkózott elefántcsonttoronyba, hanem igyekezett megismertetni a tudományos eredményekkel a legszélesebb közvéleményt. Eredményei a boncasztalról és a laboratórium műszerei közül publikációk lapjaira, előadótermek hallgatósága elé, sőt a televízió képernyőjére kerültek.

Vizi E. Szilveszter, az MTA korábbi és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat jelenlegi elnöke szerint Szentágothai János valódi pedagógus volt, tanítványt nevelő mester, átütő személyiség, kinek lebilincselő kifejezésmódja a legszárazabb téma iránt is lelkesedést keltett diákjaiban. "Életének üzenete: a tudás megszerzése kötelesség, annak megosztása közérdek."

Pedro Pasik, a New York-i Mount Sinai Orvosi Egyetem professzora, aki az 1960-as években ismerkedett meg és keveredett barátságba Szentágothai Jánossal, személyes hangvételű beszédében levelei, fényképei és akvarelljei segítségével idézte meg a magyar tudóst.

Réthelyi Miklós professzor, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságának elnöke kiemelte, hogy a világ számára Szentágothai János az idegrendszer zseniális kutatója volt. Magyarország számára a hazájához hű tudós, a Magyar Tudományos Akadémia elnökeként pedig küzdő tudománypolitikus volt egy olyan korban, amikor "pengeélen kellett táncolni". "A huszadik század zavaros korában fénylő példaképpé vált, aki kultúrát, szeretetet, toleranciát mutatott fel. Az UNESCO méltán szentelte az idei évet Szentágothai Jánosnak" - összegezte Réthelyi Miklós.

A Magyar Tudományos Akadémián felavatták Szentágothai János bronz mellszobrát, R. Törley Mária munkáját.