HáziPatika.com

Most akkor ki befolyásolja a döntéseinket?

Megkérdőjelezik azt a kutatást, mely állítólag azt demonstrálja, hogy a csoportokkal kapcsolatos sztereotípiák befolyásolják a személyes döntéseket. Frank J. Landy szerint a kutatás hibás módszerrel készült.

Landy átnézte a diszkriminációval és sztereotípiákkal kapcsolatos kísérleti kutatásokat, köztük azt is, melynek célja, hogy megállapítsa a csoportokról alkotott asszociációk automatizmusát vagy hallgatólagosságát. Míg elismerte, hogy a sztereotípiák szerepet játszhatnak mások megítélésében, Landry vitatja, hogy ez a kutatás túl messze állna a legtöbb valódi döntéstől (például előléptetés, fizetésemelés, elbocsátás), ahol a döntéshozók tapasztaltak, rendelkeznek információval a döntés céljáról, melyek haszontalanok a munkavállalók megkülönböztetésének megértése szempontjából. Landry "idegen az idegennel szemben" kísérletekre összpontosított, ahol főiskolások játszották el az igazgatók és alkalmazottak szerepét. Landy fenntartja, hogy a hasonló kísérletek eredményeit nem lehet általánosítani az előléptetésekkel, fizetésemeléssel, elbocsátásokkal kapcsolatos nagyobb léptékű témakörökre.

Ezzel szemben Heilman és Eagly vitatja, hogy a főiskolás diákokkal végzett kísérletek csak részben igazolnák a személyes döntések befolyásolhatóságát. Rámutattak, hogy a diszkriminációval és sztereotípiával kapcsolatos kísérletek történhetnek természetes környezetben vagy laboratóriumi körülmények között is. Bizonyítékot hoztak fel Landy azon feltételezése ellen, hogy ha ismerünk valakit, az eltörli a sztereotípiák döntéshozatalra gyakorolt hatását.

Heilman és Eagly fenntartja álláspontját, hogy a nemi és faji előítéletek megértése széles körű kutatási anyag alapján történhet, melybe a laboratóriumi munka is beletartozik. Azzal is érveltek, hogy a diszkriminációt támogató vagy visszaszorító feltételekkel kapcsolatos átfogó, igazolt teória lehetővé teszi a munkahellyel kapcsolatos általánosítást, időtől és helytől függetlenül.

A kutatók talán nem értenek egyet abban, hogy a társadalomtudományi kísérlet elegendő megfelelő bizonyítékot biztosított arra, hogy a sztereotípiák befolyásolják a személyes döntéseket. Abban azonban egyetértenek, hogy a szervezeteknek felelősséget kell vállalniuk azért, hogy csökkentsék a diszkriminációt, amennyiben az valahol felüti a fejét.