Az egészségpénztárakról jogász szemmel


Szerző: dr. Virók Melinda, jogász
2007. július 6. | Forrás:  HáziPatika.com

Ha a kötelezően előírtakon túl szeretnénk gondoskodni arról, hogy egészségünket minél tovább megőrizzük, illetve baleset vagy betegség esetén jövedelem-kiesésünket kívánjuk csökkenteni, a következő fejezetekben vázolt lehetőséget érdemes megismernünk.

Az önkéntes egészségpénztár természetes személyek elhatározásából, illetve a munkáltató kezdeményezésére munkavállalók által alapított, a függetlenség, a kölcsönösség, a szolidaritás és az önkéntesség elve alapján létrehozott pénztári szervezet. Az önkéntes egészségpénztár alapfeladata - a törvény alapján - az egészség védelmét szolgáló programok szervezése és finanszírozása, egészségügyi szolgáltatások megvásárlása. Ezek mellett az egészségpénztár egészségügyi célú önsegélyző feladatokat is elláthat.

Nyílt pénztár az a pénztár, amely a lehetséges pénztártagok körét nem korlátozza. Zárt pénztár az, amely szakmai vagy más szervezési elv alapján (pl. terület, ágazat, munkahely) a pénztár lehetséges tagjainak körét meghatározza.

A pénztártevékenységhez kapcsolódó gazdálkodási és felelősségi szabályokat és jogosultságokat törvény szabályozza.

A szolgáltatások köre

Az önsegélyező pénztárak által a pénztártagok, illetve rendelkezésük alapján a közeli hozzátartozóik részére nyújtható szolgáltatások körét, melyek a következők:
 • munkanélküliek segélyezése;
 • keresőképtelenek segélyezése;
 • jogszabály által előírt szociális kötelezettségek alapján biztosított kiegészítő ellátás;
 • gyermeknevelési támogatás;
 • gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatása;
 • ápolási segély;
 • temetési segély;
 • a pénztártag vagy közeli hozzátartozója halála esetén a hátramaradottak segélyezése.
Az önsegélyező pénztár szolgáltatásai - szolgáltatásonként egységesen - vagy meghatározott összegűek, vagy jövedelemarányosak lehetnek.

Az egészségpénztárak a pénztártagok, illetve rendelkezésük alapján a közeli hozzátartozóik részére az alábbiakban felsorolt, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) által nem, vagy csak részben finanszírozott szolgáltatásokat nyújthatják:
 • bármilyen, a fent megjelölt rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő egészségügyi szolgáltatónál igénybe vett egészségügyi szolgáltatás, amely a társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatást kiegészíti, vagy helyettesíti;
 • helyi önkormányzat által kiadott működési engedéllyel rendelkező szolgáltató által a pénztártag vagy közeli hozzátartozója részére nyújtott otthoni gondozás;
 • a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló jogszabályban felsorolt, az ott meghatározott feltételeknek megfelelő szolgáltató által nyújtott szolgáltatások;
 • gyógytorna, gyógymasszázs, fizioterápiás kezelések igénybevétele;
 • gyógyfürdő, mozgásszervi betegeket ellátó nappali kórház, gyógyfürdőkórház, szanatórium, éghajlati gyógyintézet, klímagyógyintézet, gyógyvíz-ivócsarnok és gyógybarlang (barlangterápiás intézet) egészségügyi szolgáltatásainak, gyógyellátásainak igénybevétele;
 • rekreációs üdülés, gyógyüdülés, valamint egészségügyi üdülés; naptári évenként együttesen legfeljebb 160 ezer forint összegben, több szolgáltatásra jogosult személy által történő együttes igénybevétel esetén naptári évenként együttesen legfeljebb 240 ezer forint összegben;
 • közfürdők fürdőgyógyászati részlege által nyújtott gyógykezelések igénybevétele;
 • sporttevékenységhez közvetlenül kapcsolódó kiadások, így pálya-, uszoda-, terem-, stb. foglalkozáson részvételre jogosító bérlet, (nem tekinthető a sporttevékenységhez közvetlenül kapcsolódó kiadásnak az utazás, a szállás, a sportruházat és az étkezés költsége);
 • aktív testmozgást segítő sporteszköz (ideértve a sporttevékenység során a testi épséget közvetlenül védő kiegészítő eszközöket is, mint kar-, könyök-, térd- és fejvédő) vásárlásának, illetve bérlésének támogatása naptári évenként legfeljebb 75 ezer forint összegben; több szolgáltatásra jogosult személy által történő együttes igénybevétel esetén naptári évenként együttesen legfeljebb 113 ezer forint összegben;
 • braille írással készült könyvek, magazinok árának a támogatása, valamint vak pénztártag, vagy pénztártag vak közeli hozzátartozója részére hangoskönyv és elektronikus könyv vásárlásának támogatása;
 • mozgáskorlátozott, vagy megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök árának támogatása, lakókörnyezetük szükségleteikhez igazodó átalakítása költségeinek támogatása, így különösen korlátok, kapaszkodók felszerelése, ajtók, kijárok, folyosók szélesítése, emelőeszközök beszerelése;
 • vakvezető kutyával összefüggésben felmerült költségek támogatása;
 • az alábbi, egészségügyi szolgáltató, vagy természetgyógyász által nyújtott szolgáltatások:
  1. szenvedélybetegségekről való leszoktatásra irányuló kezelések;
  2. méregtelenítő kúra;
  3. léböjt kúra;
  4. preventív kúra mozgásszervi panaszok megelőzésére;
  5. fogyókúra program.
Az egészségpénztár egészségügyi célú önsegélyező feladatának ellátása körében a pénztártagok, illetve rendelkezésük alapján a közeli hozzátartozóik részére az alábbi szolgáltatásokat nyújthatja:
 • gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatása;
 • pénztártag betegség miatt keresőképtelensége esetén a kieső jövedelmének teljes vagy részbeni pótlása;
 • a pénztártag vagy közeli hozzátartozója halála esetén a hátramaradottak segélyezése.


Az egészségpénztári tagság előnyei
 1. szűrési szolgáltatásokat vehetnek igénybe a tagok és közvetlen hozzátartozóik.
 2. az egészségpénztár a tervezhető egészségmegóváshoz, az egészség visszaállításához kapcsolódó események gazdaságos finanszírozását nyújtja.
 3. Az egyéni számlát a tag és a közeli hozzátartozói is használhatják.
 4. A tagok és közvetlen hozzátartozóik ellenőrzött minőségi szolgáltatást vehetnek igénybe.
 5. Az alapdíjon felüli eseti befizetés teljes egészében az egyéni számlára kerül.
 6. Az egészségpénztárba történő munkavállalói befizetés 30%-a levonható a személyi jövedelemadóból.
Források:
1993. évi XCVI. Törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról
263/2003. (XII. 24.) Korm. Rendelet Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak által finanszírozható szolgáltatásokról

Szerző:Forrás:Megjelent:
dr. Virók Melinda, jogászHáziPatika.com2007. július 6.


Egészség témájú olvasnivalók a weben

Cikkajánló

Témakör: Egészség

Gyógyfürdőzés a gyakorlatban

Nyugat- és Közép- és Kelet-Európában a tisztálkodás, fürdés évszázadokon át luxusnak számított. Mára a gyógyfürdőzés ismét nagy teret hódított, amelyet mi sem bizonyít jobban, mint a négy-öt csillagos termál szállodák elszaporodása szerte az országban.

tovább

Praktikák:

Gyógynövénytár

Gyógynövénytár
tovább

Tesztajánló

Asztma-kontroll teszt

Ön asztmás, és szeretné tudni, milyen mértékben van kézben tartva a betegsége? Tesztünk segítségével ezt könnyen megtudhatja!

Kapcsolódó cikkeink

Szponzorált hirdetések