Méltányossági gyógyszertámogatások

1. / 2 oldal


Szerző: Kiss Éva
2008. július 2. | Forrás:  HáziPatika.com

Az általánosan nem szabályozható, sajátos, egyedi esetekben az Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz méltányossági kérelemmel lehet fordulni. Nézzük ennek feltételeit!

Az általánosan nem szabályozható, sajátos, egyedi esetekre való tekintettel lehetőség van arra, hogy az Egészségbiztosítási Alapból az általánosan meghatározott támogatásokon túl további, méltányosságon alapuló támogatásokat is igénybe lehessen venni. A méltányossági eljárás kizárólag írásbeli kérelem alapján indulhat, a lakóhely szerint illetékes megyei egészségbiztosítási pénztárnál kell benyújtani.
A méltányossági kérelmet benyújthatja a beteg biztosított és az egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy, illetve az ő képviseletében a törvényes képviselője, közeli hozzátartozója is.

Magasabb támogatás kérelme

Az ártámogatással egyébként is rendelhető gyógyszer árához a megállapított mértéket meghaladó támogatás akkor adható, ha a beteg az orvosi dokumentációjával egyértelműen igazolja, hogy kizárólag a támogatni kért termékkel kezelhető annak érdekében, hogy az életminőségében érzékelhető javulás következzen be, vagy az állapotromlást megakadályozzák.
A támogatott gyógyszerek magasabb támogatási arányára vonatkozó méltányossági kérelemnek tartalmazni kell
  • a beteg személyi adatait (név, anyja neve, lakcíme),
  • a TAJ számát,
  • a kért gyógyszer megnevezését,
  • a beteg nyilatkozatát a saját, és a vele közös háztartásban élők által - a kérelem benyújtását megelőző három hónapban - megszerzett nettó jövedelemről,
  • a három hónapnál nem régebbi kórtörténeti összefoglalót, amely igazolja, hogy a beteg kizárólag az igényelt termékkel kezelhető,
  • a kezelő szakorvos javaslatát,
  • vényt a kért gyógyszerről, "Eü rendelet" jogcímmel és a BNO feltüntetésével.
E támogatási formával egyetlen esetben sem juttatnak közvetlenül a betegnek készpénzt. A támogatás az ellátások árához jár, oly módon, hogy a megítélt méltányossági támogatás összegével csökkentett térítési díjat kell a betegnek fizetni, és utólag a támogatás összegét a gyógyszertár és az OEP elszámolja.

Támogatással nem rendelhető gyógyszer

Társadalombiztosítási támogatásba még be nem fogadott, támogatással nem rendelhető, különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszer, gyógyszer árához méltányosságból akkor adható támogatás, ha a beteg a támogatott gyógyszerek közül megfelelő eredményességgel egyikkel sem kezelhető, gyógyítható, vagy ezek használatával életminőségében jelentős javulás nem következik be.
Csatolni kell a kérelemhez a fentebb felsoroltakat, valamint a nem az adott indikációra forgalomba hozott gyógyszer esetén a kezelőorvos által megkért előzetes OGYI engedélyt is.

Külföldön forgalmazott gyógyszerek

Lehetőség van arra, hogy a valamely országban forgalomba hozatalra engedélyezett, de Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező gyógyszerek is alkalmazhatók legyenek hazánkban. A készítmények megrendelését előzetesen a kezelőorvos kérelmére az Országos Gyógyszerészeti Intézettel véleményeztetni/engedélyeztetni kell.
Azt a gyógyszert, amelyet EGT államban engedélyeztek forgalomba hozatalra, de Magyarországon még nem, akkor lehet gyógyászati célra alkalmazni, ha azt az OGYI-nak bejelentették. A kezelőorvosnak be kell szereznie az OGYI nyilatkozatát arról, hogy a rendelni kívánt gyógyszer az EGT megjelölt tagállamában a kérelem beadása idején forgalomba hozatalra engedélyezett a kért indikációban, és a kezelőorvos által rendelkezésre bocsátott adatok alapján fennáll a különös méltánylást érdemlő betegellátási érdek. Ezt a gyógyszertörvény definiálja: akkor áll fenn, ha a Magyarországon érvényes forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező gyógyszer orvosi kezelés során történő alkalmazásával esélye lehet a kezelés sikerességének, és ez a Magyarországon már forgalomban lévő gyógyszertől nem várható. Az orvos adatlapon kéri az OGYI nyilatkozatát, majd ezt a nyilatkozatot és a vényt együtt adja át a betegnek.
Azt a gyógyszert, amely ún. harmadik országban (EGT államon kívüli más országban) rendelkezik forgalomba hozatali engedéllyel, csak különleges esetben lehet gyógyászati célra alkalmazni, akkor, ha a gyógyszer életmentő, vagy, ha a felhasználását különös méltánylást érdemlő betegellátási érdek indokolja, és alkalmazását az OGYI szükségesnek találta és engedélyezte. Az ilyen egyedi gyógyszerbeszerzés igényléséhez szükséges még az ellátó intézmény szakmai vezetőjének nyilatkozata is, arról, hogy a behozni kívánt gyógyszer az adott esetben nélkülözhetetlen, a kezelőorvosnak tehát be kell szereznie az OGYI erre vonatkozó engedélyét.
Főszabály szerint a fekvőbeteg ellátás során alkalmazhatóak az ilyen gyógyszerkészítmények, azonban az ún. "különös méltánylást érdemlő betegellátási érdek" fennállása esetén a fekvőbeteg ellátás után, a járóbeteg-ellátás keretében is kiadható engedély a külföldi gyógyszer magyarországi felhasználására. A kezelőorvos a beteg fekvőbeteg-ellátását követő kezeléséhez szükséges, külföldön forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszer behozatalának és alkalmazásának engedélyezését az ún. "Járóbeteg gyógyszerigénylő lap" kitöltésével kérheti az OGYI-tól, legfeljebb 12 hónapra. A 12. hónap elteltét követően - ha a beállított gyógyszeres terápia folytatása továbbra is indokolt - a kezelőorvos az "Egyedi gyógyszerimport-hosszabbítási kérelem járóbeteg részére" elnevezésű adatlap kitöltésével a gyógyszer további megrendelésére és alkalmazására is kérhet engedélyt. A Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező készítmények árához nyújtott egészségbiztosítási támogatás csak az OEP-pel ennek elszámolására külön szerződést kötött gyógyszertárban váltható be, amint arról a méltányossági támogatásban részesült beteg külön értesítést kap. A kérelem kötelező tartalmi elemei ez esetben a fentieken kívül az Országos Gyógyszerészeti Intézet által kiadott és jóváhagyott Járóbeteg Gyógyszerigénylő Lap, az alkalmazási jóváhagyással/engedéllyel együtt, és az OGYI vélemény/engedély is.
A kérelemhez mellékelendő kezelőorvosi javaslatban minden esetben meg kell határozni a kért gyógyszer nevét, kiszerelését, pontos dózisát, a gyógyszerváltás indokoltságát, a kért támogatás időtartamát, ismertetni kell az eddigi terápiák hatását, illetve be kell mutatni az új kezelések várhatóan jobb hatékonyságát is.

1. / 2 oldal

A cikk folytatódik

előző oldal

1. oldal2. oldal

teljes cikk megjelenítése

Szerző:Forrás:Megjelent:
Kiss ÉvaHáziPatika.com2008. július 2.


Egészség témájú olvasnivalók a weben

Cikkajánló

Témakör: Egészség

Öregedés: Örök Ifjúság?

Az emberiség ősidőktől fogva keresi azt a bizonyos "életelixírt", amelynek a segítségével, ha lehet, hosszú életen át maradhatna fiatal, tettre kész, egészségesen boldog. Az ember szeretne "fiatalon, szépen megöregedni", ha már a halált nem kerülheti el.

tovább

Praktikák:

Étrendminták

Étrendminták
tovább

Tesztajánló

Asztma-kontroll teszt

Ön asztmás, és szeretné tudni, milyen mértékben van kézben tartva a betegsége? Tesztünk segítségével ezt könnyen megtudhatja!

Kapcsolódó cikkeink

Szponzorált hirdetések