Csökkent munkaképesség - Leszázalékolás

2. / 2 oldal


Szerző: dr. Virók Melinda, jogász
2007. július 6. | Forrás:  HáziPatika.com

Milyen formában dolgozhat tovább, vagy milyen pénzbeli ellátásra tarthat igényt az a dolgozó, akinek egészségi állapota betegség vagy baleset következtében annyira leromlik, hogy munkakörének feladatait többé nem tudja ellátni?

Rokkantsági nyugdíj

Rokkantsági nyugdíjra jogosult az, aki
  • egészségromlás, illetőleg testi vagy szellemi fogyatkozás következtében munkaképességét hatvanhét százalékban elvesztette és ebben az állapotában javulás egy évig nem várható (a továbbiakban: rokkant),
  • a szükséges szolgálati időt megszerezte, és
  • rendszeresen nem dolgozik, vagy keresete lényegesen kevesebb a megrokkanás előtti keresetnél.

A baleseti rokkantsági nyugdíj

Baleseti rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki munkaképességét hatvanhét százalékban túlnyomóan üzemi baleset következtében elvesztette, és rendszeresen nem dolgozik, vagy keresete lényegesen kevesebb a megrokkanás előtti kereseténél, továbbá az is, aki munkaképességét ötven százalékban szilikózis következtében vesztette el, és nem dolgozik, vagy szilikózisveszély-mentes munkakörben, illetőleg munkahelyen nem rendszeresen dolgozik, vagy keresete lényegesen kevesebb a megrokkanás előtti kereseténél.
Aki sérülését szándékosan okozta, vagy az orvosi segítség igénybevételével, illetőleg a baleset bejelentésével szándékosan késlekedett, sérülése alapján baleseti rokkantsági nyugdíjra nem jogosult.

Rokkantsági csoportok:
A III. rokkantsági csoportba tartozik az, aki munkaképességének a hatvanhét - szilikózis miatt az ötven - százalékát elvesztette, de nem teljesen munkaképtelen. Ezen csoportba tartozók baleseti rokkantsági nyugdíjának összege a havi átlagkereset hatvan százaléka.

A II. rokkantsági csoportba tartozik az, aki teljesen munkaképtelen, de mások gondozására nem szorul. Ezen csoportba tartozók baleseti rokkantsági nyugdíjának összege a havi átlagkereset hatvanöt százaléka.

Az I. rokkantsági csoportba tartozik az, aki teljesen munkaképtelen, és mások gondozására szorul. Ezen csoportba tartozók baleseti rokkantsági nyugdíjának összege a havi átlagkereset hetven százaléka.

A nyugellátás iránti igényt az igénylő lakóhelye alapján a Fővárosi és Pest Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságnál, a megyei nyugdíjbiztosítási igazgatóságoknál és ezek kirendeltségeinél, valamint - ha az elhunyt jogszerző korábban nyugellátásban részesült - a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál kell érvényesíteni. Az igényt a baleset bekövetkezése, foglalkozási betegség esetén a betegség megállapításának a napjától számított két éven belül lehet érvényesíteni. Amennyiben a sérült a baleset miatt táppénzben részesült, ezt a határidőt a táppénz első ízben történő megszűnésének a napjától kell számítani.
A két éven túli igény érvényesítésre akkor van lehetőség három éven belül, ha a baleset következményét csak az előbbi két év eltelte után lehetett csak megállapítani.

Baleseti járadék

Baleseti járadékra az jogosult, akinek a munkaképessége üzemi baleset következtében tizenöt százalékot meghaladó mértékben csökkent, de baleseti rokkantsági nyugdíj nem illeti meg.
Ha a munkaképesség-csökkenés mértéke a huszonöt százalékot nem haladja meg, a baleseti járadék legfeljebb két éven át, ha meghaladja, e munkaképesség-csökkenés tartamára időbeli korlátozás nélkül jár.
A baleseti járadék időbeli korlátozás nélkül jár a szilikózisból és azbesztózisból eredő és huszonöt százalékot meg nem haladó munkaképesség-csökkenés fennállása alatt.

Rendszeres szociális segély

A rendszeres szociális segély a hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. A települési önkormányzat, 2007. január 1-jétől a jegyző rendszeres szociális segélyt állapít meg annak az aktív korú személynek, aki egészségkárosodott, vagy nem foglalkoztatott, feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított.

A nem foglalkoztatott személy esetében a rendszeres szociális segély megállapításának feltétele, hogy vállalja a beilleszkedését segítő programban való részvételt.
Egészségkárosodott személynek minősül az, aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, vagy vakok személyi járadékában, vagy fogyatékossági támogatásban részesül.

Csökkent munkaképesség megállapítása

A keresőképtelenséget okozó megbetegedés, sérülés miatt táppénzben, betegségi segélyben részesülő dolgozót a keresőképtelensége - általában a harmadik és hatodik hónapja közötti időszakában orvosi vizsgálatban kell részesíteni foglalkoztathatósága feltételeinek, munkaképesség-változása mértékének, illetve rokkantságának előzetes elbírálása végett. Az előzetes orvosi elbírálást a keresőképtelen személy lakóhelye szerint illetékes gyógyító-megelőző intézmény Főorvosi Bizottsága végzi.
Az előzetes elbírálást a keresőképtelen személy kezdeményezheti időbeli korlátozás nélkül, míg a keresőképtelen személy körzeti, üzemi, szakrendelői, gondozói kezelőorvosa a keresőképtelenség hatodik hónapjáig köteles kezdeményezni. Az előzetes elbírálást a keresőképtelenség 180. napja után a társadalombiztosítási szerv is kezdeményezheti.

Források: 8/1983. (VI. 29.) EüM-PM együttes rendelet a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásáról és szociális ellátásáról
1997. évi LXXXI. Törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról
1997. évi LXXXIII. Törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
1993. évi III. Törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
A megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatása és szociális ellátása tárgyában kiadott 8/1983. (VI. 29.) EüM-PM együttes rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 12/1983. (Eü. K. 13.) EüM utasítás 2. § (1)

1. oldal 2. oldal

következő oldal


teljes cikk megjelenítése

Szerző:Forrás:Megjelent:
dr. Virók Melinda, jogászHáziPatika.com2007. július 6.


Egészség témájú olvasnivalók a weben

Cikkajánló

Témakör: Egészség

Költsünk tudatosan az egészségünkre!

Idősebb korban a krónikus betegségekre felírt gyógyszerek jelenthetik a legnagyobb kiadást - tudatos pénzügyi tervezéssel és néhány ötlettel azonban viszonylag olcsón foglalkozhatunk az egészségünkkel. Hat tippünk a testnek és a léleknek is jót tesz!

tovább

Tippek:

A piaci és főként haza zöldségek frissebbek, ezért nagyobb vitamintartalmuk. Ha nyugdíjas, kihasználhatja a délelőtött, a piac általában szerdán délelőtt a legolcsóbb.

50plusz.hu Fórum

Praktikák:

Gyógynövénytár

Gyógynövénytár
tovább

Kapcsolódó cikkeink

Szponzorált hirdetések