6 kérdés - mit tehet, ha panasza van a bankra?


Szerző: Nádasi Tibor
2012. július 27. | Forrás:  50plusz.hu

Semmiből semmi sem lesz: ha nem él a jogaival, azzal önként mond le róluk. Tévedés azt hinni, hogy a bank ellen úgysincs esélye és ezért nem is érdemes panasszal élnie, ha kifogása támad vele szemben.

Nemcsak bankról van szó persze, hanem bármilyen pénzügyi szolgáltatóról, akivel ön kapcsolatba került. Bármilyen pénzügyi termék vagy szolgáltatás kapcsán előfordulhat, hogy úgy tapasztalja, a másik oldalon nincs jelen az a gondosság, felkészültség, együttműködési készség, amelyet okkal elvárna üzleti partnerétől.

Nem tájékoztatták valamiről, nem vagy tévesen kapott meg egy elszámolást, nem vagy késve teljesítették a megbízását? Mi az első teendő? Ugyanaz, ami minden ilyen helyzetben az élet bármely területén: szólni kell. Amíg nem mondja, a másik fél sem tudhatja, hogy mi a gondja.

Az esetek döntő többségében a legegyszerűbb út a legjobb: forduljon egyenesen és közvetlenül ahhoz a pénzügyi szervezethez, amellyel szemben kifogása van. Minden ilyen szervezetnek van nyilvános panaszkezelési szabályzata, és köteles lehetővé tenni a panaszok szóban vagy írásban történő közlését.

1. Hogy lehet panaszt tenni?

Előre gondolja végig a következőket: célszerű minél pontosabban megjelölni azokat az iratokat, közléseket, információkat, amelyek a panasz alapjául szolgálnak. Ezek másolatát lehetőleg mellékelje a panaszhoz. Jelölje meg a panaszban azt is, hogy milyen igényt támaszt a pénzügyi szervezettel szemben. Szóban az érintett pénzügyi szervezet ügyfélszolgálatán, illetve székhelyén tehet panaszt minden munkanapon. A telefonon közölt szóbeli panaszt a hét legalább egy munkanapján meghosszabbított elérhetőség szerint lehet megtenni. Írásban panaszt tenni személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben lehet.

2. Hogy kell kezelnie a panaszt a pénzintézetnek?

Írásbeli panasz esetén az érintett intézménynek 30 napja van, hogy az ügyet érdemben megvizsgálja, és a panasszal kapcsolatos álláspontját, illetve intézkedéseit indoklással együtt írásban megküldje a panaszosnak. Az egyszerű megítélésű szóbeli panaszt az intézmény szükség szerint azonnal orvosolja. A telefonon közölt szóbeli panaszt az intézmény köteles rögzíteni és a hangfelvételt egy évig megőrizni. Ha a panaszos a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a pénzügyi szervezet a panasszal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát átadja, illetve telefonon közölt szóbeli panasz esetén megküldi.

3. Milyen fórumokhoz fordulhat, ha nem elégedett az eredménnyel?

A panasz elutasítása esetén a pénzügyi szervezet köteles írásban is tájékoztatni az elutasított panaszost arról, hogy kérelemmel fordulhat a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez, illetve a Pénzügyi Békéltető Testülethez. Ezen kívül természetesen a bíróságon is keresheti az igazát.

4. Mit tesz a Pénzügyi Békéltető Testület?

A panaszosnak írásban kell benyújtania kérelmét, de ez lehetséges elektronikus formában, az ügyfélkapun (http://www.magyarorszag.hu) keresztül is. A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik, így különösen a pénzügyi szolgáltató írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában egyéb írásos bizonyítékot az egyeztetés megkísérléséről. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének honlapjáról is letölthető, kérelmet tartalmazó iratminta segít a konkrét kérelem megfogalmazásában. A Pénzügyi Békéltető Testület az eljárást a megindulást követő kilencven napon belül befejezi. Eljárása keretében megkísérli, hogy a felek között egyezséget hozzon létre, ennek eredménytelensége esetén pedig döntsön a vitában. Ha a panaszos elégedetlen a Pénzügyi Békéltető Testület döntésével, bírósághoz fordulhat igénye elbírálása végett.

5. Mi történik, ha bírósághoz fordul a panaszos?

A bíróság ugyanúgy jár el, mint bármely más, a polgári jog körébe tartozó jogvita esetében. Fontos tudni, hogy ha a panaszos elsőként a bíróságot választja, akkor azt követően már nem veheti igénybe a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását.

6. Mit vizsgál a felügyeleti eljárás?

Kérelemre a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete eljárást indíthat, ennek során azt vizsgálja, hogy a pénzügyi szervezet megsértette-e a rá vonatkozó jogszabályok előírásait. Elmarasztaló döntés esetén felszólítja az intézményt a szükséges intézkedések megtételére és a jogszabályok betartására, a feltárt hiányosságok megszüntetésére; elrendeli a jogsértő állapot megszüntetését, megtiltja a jogsértő magatartás további folytatását, illetve fogyasztóvédelmi bírságot szabhat ki. Azt tudnia kell a panaszosnak, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének nincs hatásköre az egyedi szerződéses kapcsolatokból eredő polgári jogviták államigazgatási úton történő elbírálására, vagyis konkrétan az ő ügyét nem oldhatja meg. A kérelem formája írásbeli beadvány, a formanyomtatvány szintén megtalálható a Felügyelet honlapján, illetve a kormányzati portálon lehetőség van elektronikus űrlap kitöltésére is. A kérelemre indult eljárás ügyintézési ideje három hónap.
Készült a Pénziránytű Alapítvány támogatásával
További információk a témában: www.mindennapipenzugyeink.hu,
www.facebook.com/mindennapipenzugyeink

Szerző:Forrás:Megjelent:
Nádasi Tibor50plusz.hu2012. július 27.


Egészség témájú olvasnivalók a weben

Cikkajánló

Témakör: Visszérbetegség

Visszerek? Nem csak esztétikai probléma!

Sokan hajlamosak legyinteni a visszérproblémákra: nem túl szép látvány, de könnyen elrejthető és legtöbbször komolyabb fájdalmat sem okoz, akkor meg minek foglalkozni vele? Azonban az elhanyagolt visszereknek nagyon komoly szövődményei lehetnek!

tovább

Tesztajánló

Asztma-kontroll teszt

Ön asztmás, és szeretné tudni, milyen mértékben van kézben tartva a betegsége? Tesztünk segítségével ezt könnyen megtudhatja!

Kapcsolódó cikkeink

Szponzorált hirdetések